Lådhyllorna utformas efter önskemål om storlek och träslag.

Lådhylla med tre lådor i alm